Telefon:  026-125930
 Adress:   Sätraåsen   806 35 GÄVLE

 Infart och parkering vid travbanan.